Pro koho ty keše vlastně děláme?

Ownerské zamyšlení nad tím, co je hlavním hnacím motorem toho, že na své útraty vytváříme kešky. Je to trochu více filozofické, tak případné čtenáře předem varuji.

Najdou se kačeři, kteří mají pocit, že owner má povinnost pro ně připravovat zábavu a hlavně se starat, aby ta zábava byla stále stejně kvalitní, tj. kromě klasických údržbových prací (oprava nebo náhrada krabičky, výměna logbooku) ještě udržovat zajímavý a kvalitní obsah (rozuměj „dosypávat“ do vybrakovaných keší další a další „poklady“, aby bylo co nacházet) a starat se o vysokou estetickou úroveň blízkého i vzdálenějšího okolí keše, aby cestou k ní nebo zpět nebyl jemnocit kačerův zraňován pohledem na odpadky či jinými rušivými vlivy.

Zároveň však podle nich owner nemá právo cokoliv po lovcích požadovat, obzvláště opovrženíhodné je vytvářet příliš složité mysterky a příliš dlouhé multiny (s tím, že důraz na sousloví „příliš složité“ a „příliš dlouhé“ slábne a slábne, až nám tato upřesňující slůvka zmizí úplně), natož aby chtěl po kačerech plnění nějakých dodatečných, dnes už pouze dobrovolných podmínek. A za tu všechnu jeho námahu ownerovi poděkujeme v logu „TFTC“ nebo nějakým podobně vhodným způsobem (např. smajlíkem „:)“), abychom dali jasně najevo, že my si vybíráme a jen tak nějakou keš nepochválíme (za prvé vypadáme důležitě a za druhé, když odlovíme sto krabiček za den, tak to ani nejde rozlišovat). Vždyť přece nikde není napsáno, jak dlouhý log musí být.

Je příznačné, že ve většině případů tenhle názor mají ti, kteří sami žádnou keš nezaložili. Ty teď ponechám i s jejich názory stranou a podívám se na celou problematiku z pohledu ownera.

Keše vytváříme pro radost ostatním.

To je poměrně hojně rozšířený názor, který sdílí i spousta ownerů. Zkusil jsem se nad ním zamyslet ze svého pohledu: Opravdu je tím hlavním důvodem k založení keše udělat radost druhým? A je vůbec člověk schopen udělat něco (cokoliv) jenom proto, aby z toho měli radost ostatní?

Předem upozorňuji, že na dalších řádcích rozvíjím teorie, které vycházejí z mých vlastních názorů a mého vlastního vidění světa. V žádném případě nikomu neberu právo to cítit jinak.

Pro takové konání, kdy je sledován nikoliv vlastní, ale cizí prospěch, máme název altruismus. Ve svém postoji k altruismu se ztotožňuji s Herbertem Spencerem, který je zmiňován na odkazované stránce Wikipedie, že altruismus je jen skrytý a neupřímný egoismus.

Neumím si představit duševně zdravého člověka, který by konal cokoliv, co by jemu samotnému nepřineslo nějaký prospěch, byť by ten byl spjat s předmětem konání sebevolněji. I tzv. samaritáni (ve významu „konající milosrdenství“) svoje skutky činí proto, aby byli po smrti odměněni.

Takže proč vlastně vytvářím keše? Protože mě to baví a přináší mi to radost a vnitřní uspokojení (= vyplavuje to endorfiny). A hladina endorfinů se zvyšuje, pokud keš přináší radost i ostatním. Každý pozitivní ohlas ji zvyšuje, každý negativní naproti tomu snižuje (pozor, mluvím stále o sobě).

Jak je vidět, pokud se najde jiný podnět, který mi přivodí zvýšení hladiny endorfinů, nejsou pozitivní ohlasy kačerů na keš nezbytné. Může je klidně nahradit splnění nějaké výzvy (např. chtěl jsem si dokázat, že tohle se mi ve wherigu podaří zrealizovat, a povedlo se).

Pozitivní ohlasy na keš však zvyšují hladinu endorfinů neustále, takže je to s nimi jako s penězi. Abych byl klidný a spokojený, potřebuji nějakou hladinu finančních prostředků. Pokud jsem jí dosáhnul, další peníze nezbytně nutně nepotřebuji, ale nebudu se nijak zvlášť bránit jejich přísunu.

Abych to tedy na závěr nějak shrnul, poopravím výše uvedený výrok:

Keše vytváříme pro radost ostatním.

Keše vytváříme především pro radost svoji vlastní. Pokud tím zároveň uděláme radost ještě někomu jinému, je to bonus (pro něj i pro nás), není to však to hlavní, co nás při vytváření keší motivuje.

Možná by toto vyjádření mohli mít na paměti kačeři, kteří už už mají chuť to ownerovi v logu nandat. Owner už se většinou seberealizoval vlastním založením krabičky a na vaše „chytré pindy“ zvysoka kašle. Pokud i přesto máte pocit, že takový log musíte spáchat, učiňte tak. Je mi jasné, že vy si svoje endorfiny taky nějak vyplavovat potřebujete Wink.

Profily