Výstava exotů

Nedalo mi to, ale musel jsem založit tuto speciální rubriku, kde budu vystavovat ty opravdu největší exoty, se kterými jsem se setkal a kteří jsou toho hodni.

HANSMATT

Exotem č. 1 na naší výstavě budiž HANSMATT. Je to človíček, kterého postihl evidentně komplex nadřazenosti. Dospěl k vnitřnímu názoru, že jeho chápání geocachingu je to jediné správné (sám hovoří o tom, že provozuje „čistý geocaching“), takže ho to opravňuje keše, které nezapadají do jeho představy, lovit podvodem (např. získáváním souřadnic na finálkových serverech nebo výměnou mezi podobně smýšlejícími kačery).

Profily