Tiska prochazka / Walking on the Tisa

Místo

Start
Czech Republic
50° 47' 4.812" N, 14° 1' 54.192" E
Cache
Cache ID: 
GC2BZTV
Typ: 
Multi-cache
Velikost: 
Regular
Obtížnost: 
2.5
Terén: 
2.5
Údaje
Publikováno: 
03.08.2010

FTF: 
05.08.2010
Mel@Isa

STF: 
05.08.2010
urbanb

TTF: 
08.08.2010
digit_gps, filomena22
Počet nálezů: 
Nalezeno
Počet DNF: 
Nenalezeno

Do Tisé jsem se poprvé podíval až tehdy, kdy jsem se seznámil se svojí ženou. Její rodina zde totiž vlastní chalupu. Nepřehlédnutelnou dominantou obce a turistickým lákadlem jsou Tiské stěny, které se monumentálně vypínají nad okolím.

V bezprostředním okolí Tisé je několik keší, které ale jsou většinou nějak navázány na Tiské stěny. Tomu občas odpovídá i terénní obtížnost, protože se dost často musí alespoň částečně šplhat po skalách. Určitou výjimkou je pěkná multina GCYXYF Tiske Steny, u které stačí se projít po turisticky značené cestě skalním městem.

Říkal jsem si, že je to trochu škoda. Prostředí je tu opravdu hezké a ne každý kačer, který sem zavítá, musí mít horolezecké sklony. Pro někoho, jako třeba pro mě, jsou výšky nepříjemné, takže většina zdejších keší pro mě je nedostupná, nechci-li hazardovat se zdravím. Navíc mi ta orientace na skály přijde jednotvárná.

Tak se v mé hlavě zrodila myšlenka vytvořit multinu, která by kačery provedla po alespoň části obce Tisá. I pod skalami lze totiž najít místa, která nejsou úplně nudná.

Během našeho prázdninového pobytu jsem přistoupil k realizaci. Tisá je poněkud rozlehlejší, takže jsem do multiny zařadil pouze tu její část, kterou jsem znal nejvíc a která obsahuje dle mého názoru nejvíc zajímavých míst.

Původně jsem chtěl do multi zařadit i smírčí kříž, který se nachází při silnici z Tisé do Libouchce. Když jsem si ale trasu procházel, zjistil jsem, že na pěší chůzi je bohužel příliš daleko. Nakonec jsem u něj založil jednoduchou drive-in tradičku GC2C1VC Smirci kriz Libouchec / Penitence cross Libouchec.

Tiská procházka byla publikována začátkem srpna 2010. Moc lidí na ni ale nechodí, i když ti, co přece jen zavítají, bývají většinou podle logů spokojeni. Asi opravdu hraje roli, že většina kačerů si zajede do skal, kde si odloví tamější keše a na procházku po vesnici už nemají čas nebo náladu. Ale nevadí. Procházka je připravena pro každého, kdo na ni dostane chuť.

Profily