Papežštější než papež

V současné době hýbe částí české kačerské komunity třaskavé téma obtížnosti u eventů. Celý problém je v tom, že Groundspeak vydal doporučení (zatím nikoliv nařízení), že eventy by neměly mít vyšší obtížnost než 1, a tři čeští revieweři toto striktně dodržují, zatímco zbylí tři nikoliv. To ale není hlavní téma, kterým bych se chtěl v tomto článku zabývat. V této souvislosti na fóru padlo vyjádření, že naši revieweři jsou papežštější než papež, čímž autor výroku narážel na to, že podle jeho názoru obdobně striktní vyžadování tohoto doporučení jinde ve světě nefunguje, a to ani v USA. A právě po stopách chování papežštějšího než papež jsem se rozhodl vydat.

Nejdřív se podívejme na to, co rčení být papežštější než papež znamená. „Být přísnější nebo ortodoxnější, dogmatičtější a horší než příslušný činitel nebo reprezentativní osoba, od které se očekává, že taková přirozeně je.“ V našem případě to tedy znamená, že požadavky našich reviewerů jsou zbytečně přísnější a striktnější, než Groundspeak požaduje a než praktikují zahraniční revieweři.

Je to ovšem pravda? A jak to vlastně s těmi papežštějšími v geocachingu je? V tomto případě s obtížností eventů nejvíc křičí ti, kteří PROSTĚ CHTĚJÍ, aby eventy mohly mít vyšší obtížnost. Sice většinou tvrdí, že při výběru eventu se řídí hlavně jeho programem, případně osobou ownera, přesto jim hrozně vadí, že by eventy měly jen D1. A mají tedy pocit, že reviewer by měl v souladu s jejich přáním na uvedené doporučení rezignovat a pokud tak nedělá a doporučení uplatňuje, nazvou ho papežštějším než papež.

Trochu mi to připomíná situaci, kdy rodiče nechtějí něco povolit svému dítěti a to argumentuje tím, že ostatní rodiče to svým dětem povolují. V obou případech bývá shodný i výsledek — rodič i reviewer si svůj názor většinou prosadí.

Jenže všimněte si — osočení papežštější než papež se použije pouze v případě, kdy revieweři striktně prosazují nějaké ustanovení, se kterým dotyčný nesouhlasí. Naopak, pokud se jedná o něco, s čím naopak souhlasí, pak naopak postoj papežštější než papež prosazuje, vítá, nebo alespoň nekritizuje.

Asi nejkřiklavějším případem obráceného přístupu jsou povinné betatesty. Groundspeak nic takového v pravidlech nemá. A kolik se v naší kotlině svého času vyrojilo zastánců POVINNÝCH betatestů! Hlavně pak povinných pro určité skupiny kačerů, do kterých už sami prosazovatelé nepatřili, tudíž by se jich netýkaly. Jinými slovy, snahy zavádět povinné betatesty spadají přesně do kategorie být papežštější než papež.

Ale i u eventů můžeme najít snahy o tento papežštější přístup z řad kačerů. Například neustálou snahu vydobýt si nějakým způsobem zpět podmiňování logování eventu zápisem do logbooku nebo absolvováním programu. Groundspeak před nějakou dobou výrazně uvolnil pravidla pro logování eventů (na rozdíl od pravidel pro jejich publikaci, která naopak pro mě ne úplně pochopitelně zpřísnil), což ale určité skupině kačerů hrozně vadí a neustále se snaží vymyslet něco, čím by se ta pravidla zase zpřísnila.

Jak je vidět, papežštější než papež je značně gumový klacek. Když se nám to hodí, můžeme jím tlouci po hlavě každého, kdo dodržuje pravidla stanovená Groundspeakem, která se nám nelíbí (vedle obtížnosti u eventů bych ještě jmenoval dehonestaci některých kačerů, kteří napíšou Need Archived log na keš porušující pravidla, taková činnost pak bývá nazývána bonzáctvím). Jindy ho však necháme hezky schovaný, když naopak zase my prosazujeme nějaké zpřísnění nad rámec stanovených pravidel, protože se nám to takhle líbí víc.

Takže nakonec nic nového pod sluncem. Určitá skupina kačerů se snaží prosazovat svoje pravidla pro geocaching, která ne vždycky korespondují s pravidly oficiálními od Groundspeaku. Pokud jsou oficiální pravidla přísnější, pak každého, kdo se je snaží dodržovat, nazvou papežštějším než papež, pokud jsou oficiální pravidla volnější, pak samozřejmě jejich názor je lepší a přístup Groundspeaku zbytečně benevolentní.

Je zvláštní, jak někteří lidé mají problém přistoupit na pravidla, která nota bene odsouhlasili při registraci. A jak mají pocit, že vlastník této verze hry nemá právo si pravidla vyvíjet směrem, který jemu osobně vyhovuje, ale naopak musí okamžitě zrealizovat každý výkřik do tmy, který vzejde od nich samých. Asi to opravdu bude projev nějaké národní vlastnosti, kdy Češi mají tendenci dodržovat jenom ta pravidla, která se jim  hodí do krámu, a ta, která se jim do krámu nehodí, ignorovat.

Profily