Finálky, ownerská harakiri a jiná zvířena. Díl první: Blázni, vodníci a podvodníci

To je zase výbušné téma, které hýbe českým geocachingem. Je tu další server, který nabízí souřadnice finálek mysterek, multin a podobných keší. Kolikátý už? A je opravdu další? Některým ownerům působí obrovskou újmu a tak na protest disablují svoje keše s němou či vyřčenou pohrůžkou následné archivace, nebo to alespoň přetřásají na fórech a vymýšlejí způsoby, jak takovému serveru zavařit. Pojďme se na celý ten humbuk podívat podrobněji.

Blázni, vodníci a podvodníci

„Blázni, vodníci a podvodníci“ je název dle mého názoru hodně nepovedené nezábavné „komedie“. Na druhou stranu je to název zajímavý (je to asi to nejzajímavější z celého filmu) a tak si ho vypůjčím.

V první řadě bych chtěl jasně a zřetelně sám za sebe prohlásit, že každého, kdo loví keše na základě souřadnic získaných z podobných zdrojů, považuji za podvodníka a nefér hráče.

Sami ti, kteří takto loví a ještě se k tomu drze přiznávají, operují spoustou argumentů, kterými se snaží očistit.

Nejčastějším pseudoargumentem bývá:

Smysl geocacingu je v tom vyrazit do přírody na nějaké zajímavé místo a ne sedět u počítače a luštit nějaké přiblblé šifry.

Vidíte, jak se nám tu zase objevuje smysl, neboli Původní Myšlenka Geocachingu™?

A podobný pseudoargument:

Já si budu keše lovit tak, jak já chci, a žádný owner mi nebude přikazovat, jak to mám dělat, a léčit si přitom svoje ego.

Ti, kteří tyto pseudoargumenty používají, jim s největší pravděpodobností sami věří. Považují se za ty jediné správné lovce, protože oni přece chodí do přírody (ostatní tam asi nechodí, co?) a nesedí u počítače, zatímco ve skutečnosti jsou to jenom samolibí sobečtí podvodníčci, kteří v sobě nemají kouska cti.

Na druhou stranu jsou tito lidé ale velmi hákliví na to, když je někdo takto nazve. Hned se uraženě ozývají a hýkají ty své pseudoargumenty. Když některý z ownerů začal v listingu keše zveřejňovat černou listinu se jmény těchto nepoctivců, dosáhli přes reviewera, kterému ovšem bohužel nic jiného nezbylo, její odstranění.

Tak jsem je pohaněl a teď by to chtělo nějaké zdůvodnění, proč na ně tento názor mám. Je to strašně jednoduché. Každá hra má svá pravidla. Některá hra má pravidla složitější, některá jednodušší. Ale žádná hra nemůže být úplně bez pravidel (i ta, která na první pohled žádná pravidla nemá, je má). Bez pravidel se totiž žádná hra nedá hrát.

Protože se jedná o hru, jsou v drtivé většině pravidla právně nevymahatelná, tudíž dobrovolná. Hráči, kteří chtějí hrát nějakou hru, musí dobrovolně a ze své vůle přijmout její pravidla. A už na plácku mezi kluky platilo, že kdo pravidla nepřijal nebo nedodržoval, byl ze hry vyloučen (o to už se ostatní kluci postarali), pokud bylo porušení pravidel závažnější, dostal ještě navíc nabančeno.

My hrajeme hru Geocaching od Groundspeaku. Vlastník hry, Groundspeak, stanovil nějaká pravidla. Jsou právně nevymahatelná, dobrovolná. Kdo chceš tuto hru hrát, pravidla přijmi, kdo je nechceš z jakéhokoliv důvodu přijmout, tak tuto hru nehrej. Součástí pravidel jsou různé druhy keší — tradiční (krabička je na uvedených souřadnicích), multiny (od uvedených souřadnic se ke krabičce musí hráč dostat po autorem stanovené cestě), mysterky (krabička je na souřadnicích, které musí hráč nejprve vyluštit, většinou doma). Ostatní druhy keší ponechám nyní stranou, protože to jsou víceméně speciální varianty uvedených.

To znamená, že i mysterky, multiny a jim podobné keše jsou součástí této hry, Groundspeak je vymyslel nebo minimálně oficiálně posvětil, a tudíž je potřeba dodržovat pravidla, která jsou s nimi spojená.

Bohužel těmto nepoctivcům hodně nahrává jiné pravidlo, které říká, že hlavní je zápis ve fyzickém logbooku. V takovém případě musí owner log na webu ponechat, ať už kačer nalezl keš jakýmkoliv způsobem. Toto je navíc jediné pravidlo, které Groundspeak aktivně vymáhá a musí se mu podřídit i revieweři. Proč toto pravidlo bylo zavedeno a je vymáháno, je také nabíledni. Ne všichni owneři mají takové morálně-volní vlastnosti, že měří vždy a všem stejným metrem. Dost často docházelo k vyřizování účtů tím, že owner vytrvale mazal logy určitých nálezců pod vykonstruovanými záminkami, anebo prostě jen tak z pocitu, že může. Takže toto byl asi jediný nekrkolomný způsob, jak tomu zamezit. Že to samozřejmě podpořilo zase jiný druh nekalé činnosti, je známé, nicméně k tomu Groundspeak také zaujmul stanovisko, ještě o tom bude řeč.

Ale i tak, mysterka je oficiální součást hry a její princip je v tom, že souřadnice krabičky je nutno si vyluštit. To, že se někomu nelíbí dřepět u počítače a luštit někdy opravdu dost zběsilé nápady některých ownerů, je naprosto regulérní postoj. Správným a férovým pokračováním tohoto regulérního postoje ovšem je takovou keš nelovit a vybrat si nějakou jinou. V České republice existuje v okamžiku psaní tohoto článku 18.492 tradičních keší (vyjma archivovaných, včetně disablovaných). Nejlepší lovci z ČR mají 19.754 nálezů (FilemoniCZ), 17.918 (Oak.Family) a 16.767 (werg) + 16.214 (otasparta). Jak je vidět, jenom FilemoniCZ zatím dosáhli takového počtu nálezů, že by teoreticky dokázali vysbírat všechny současné tradičky. Takže nedostatek náhradních keší rozhodně nehrozí.

Vyčůránci však mají pocit, že mají právo odlovit, jakoukoliv keš si zamanou, i tu, kterou vyluštit nedokážou nebo nechtějí. Dokonce se snaží vinu za své odsouzeníhodné chování přehazovat na ownery keší („kdyby owner nevymýšlel kraviny a udělal to jako tradičku, tak bych nemusel podvádět“).

Právo bych sem opravdu netahal. To souvisí se zákony. Jak už jsem uváděl výše, zde hrajeme hru s pravidly soudně nevymahatelnými, tudíž dobrovolnými. Jediný termín, kterým tady můžeme operovat, protože mě žádný lepší zrovna nenapadá, je morální právo.

Owneři MAJÍ morální právo vytvářet keše a stanovovat podmínky pro jejich odlov, jak uznají za vhodné, pokud je to všechno v souladu s pravidly ukládání nových keší. Dělají to ze svých peněz a ze své tvůrčí invence. Stanovením podmínky odlovu owner vytváří lokální pravidlo platné pro tuto konkrétní keš, jehož soulad s pravidly Groundspeaku posuzuje reviewer v procesu publikace.

(Pro rýpaly a pro ty, co nečtou pečlivě: Owner má morální právo stanovit pravidla pro odlov své keše /např. šifra, trasa, ale i umístění a maskování keše jsou speciální případy pravidel odlovu stanovených ownerem/. Tato pravidla jsou samozřejmě dobrovolná a owner nemá možnost je nějak vymáhat, ale rozhodně je může stanovovat.)

Kačeři MAJÍ morální právo odlovit v souladu s pravidly odlovu a s podmínkami ownera jakoukoliv keš. Protože již soulad keše s pravidly ukládání byl posouzen (a odsouhlasen) reviewerem, samotný lovec se tím již nemusí zabývat.

Kačeři MAJÍ morální právo nelovit libovolnou keš z jakéhokoliv důvodu. Tento důvod nemusí nikomu sdělovat, natož zdůvodňovat či obhajovat. U nikoho nestojí nikdo s pistolí u hlavy a nenutí ho k odlovu konkrétní keše.

Kačeři NEMAJÍ morální právo lovit keš v rozporu s podmínkami ownera. Porušují tím lokální pravidlo, které owner vytvořil a které reviewer schválil.

(A opět pro rýpaly a nepozorné čtenáře: Pořád se bavíme o morálním právu, tedy o něčem, co není vymahatelné a co existuje jenom v rovině morální kategorie.)

Podvodníčci se mohou vymlouvat, na co chtějí, ale podstatu věci nezmění. Švindl zůstane švindlem a oni mají máslo na hlavě. Pokud jsou zapsáni v logbooku, můžou docílit toho, že jejich log na webu zůstane, ale už nemůžou nijak ovlivnit, co si o nich ostatní budou myslet. A nebojte se, ne všem z nich na tom nezáleží, jak dokazuje případ černé listiny v listingu keše. To je důkaz, že jsou si vědomi toho, že se nechovají fér. A nechtějí, aby se to o nich vědělo.

Nefér hráči kazí hru. Nezpůsobují sice žádnou zásadní újmu (já bych dokonce napsal jenom „žádnou“, ale chápu, že někdo je natolik čestný, že mu podvodné jednání způsobuje psychická muka), ale přesto hru kazí. Přirovnal bych to k faulujícímu hráči ve fotbale, hokeji nebo jiném kolektivním sportu. K faulům může dojít i nechtěně, ale dost často taky slýcháváme o „taktickém faulu“, nebo o tom, že hráč „musel zatáhnout za záchrannou brzdu“ apod. Opravdu musel? Určitě ne. Ale udělal to a ve většině případů za to následoval trest. Bohužel v geocachingu pro tyto fauly žádný trest není k mání. I když — jeden by možná byl. Nebude sice fungovat na všechny, ale na někoho třeba ano. Ale o tom až příště.

Pod čarou — BF, získávání souřadnic od přátel apod.

Ještě cítím potřebu se pod čarou vyjádřit k dalším způsobům odlovu keší, ať už jde o oblíbený brute force (BF), získání souřadnic od přátel nebo ještě nějakým jiným způsobem.

Bývá to také oblíbený argument švindlířů: „A jaký je rozdíl mezi tím, když souřadnice finálky získám z nějakého serveru, a tím, když je získám od kamaráda nebo pomocí BF?“

Inu, po pravdě řečeno, žádný rozdíl mezi tím není. V tom jediném mají hýkavci pravdu. Sice to samozřejmě nijak neospravedlňuje jejich počínání, ale měli bychom měřit všem stejným metrem.

Je mi jasné, že se tímto názorem znelíbím vyznavačům BF metody, kteří budou argumentovat, že kolikrát musí vynaložit mnohem větší úsilí na zjištění souřadnic, než kdyby je vyluštili ownerem připraveným způsobem, a já nevím kolik ještě přidají podobných důvodů, kterými se budou snažit dokázat, že jejich počínání je, narozdíl od získání souřadnic přes server s finálkami, čisté a férové.

Nicméně, taky v tom vidíte silnou korelaci s výše uvedeným výrokem:

Já si budu keše lovit tak, jak já chci, a žádný owner mi nebude přikazovat, jak to mám dělat.

Já tedy ano. Míra složitosti postupu, kterým se ke keši dopracujeme, totiž nemá vliv na podstatu věci. A tou je, jestli jsme se ke keši dobrali férovým způsobem (tj. tak, jak si přál owner), anebo nikoliv. Pokud bude dotyčná keš ownerem postavena na principu jejího odlovení metodou BF, pak se jedná o férový způsob a je to v pořádku. Pokud keš není postavena na tomto principu, pak se jedná o nefér jednání, které hru taktéž kazí.

Ale ještě jedna věc by se měla brát v potaz. A to míra nečestného jednání, tj. jak moc to které jednání kazí hru. Je zřejmé, že počet BF odlovů nebo počet souřadnic předaných mezi kamarády v rámci jejich běžné komunikace je řádově menší, než počet lidí, kteří si mohou stáhnout souřadnice z internetu. Tudíž i řádově méně kazí hru.

Profily