Vox populi #2: Jediný Správný Geocaching™

Spousta kačerů považuje fórum na geocaching.cz za žumpu a pro zachování svého duševního zdraví na něj nechodí. Já si ho pročítám rád. Ani ne tak proto, že bych ctil myšlenku Vox populi, vox dei, k té mám spoustu výhrad, ale spíš proto, že mě zajímá, jaké názory lidi mají. Některá témata se objevují stále dokola. Dnes bych se chtěl věnovat Jedinému Správnému Geocachingu™.

Jak to tenkrát začalo

Jak se lze dozvědět i na stránkách geocaching.com, vše začalo v noci z 1. na 2. května 2000, kdy na příkaz Billa Clintona byla vypnuta umělá odchylka systému GPS, díky čemuž se přesnost navigace i pro nevojenské uživatele snížila na řádově jednotky metrů. Toho využil již 3. května 2000 jistý Dave Ulmer, který do lesa v Oregonu umístil první schránku a její souřadnice uveřejnil na internetu. Celou věc mínil jako test přesnosti GPS v nových poměrech a pojmenoval ji „Great American GPS Stash Hunt“. Schránka byla brzy nalezena a nová zábava se začal líbit čím dál více lidem. Od 30. května 2000 se pak pro ni začalo používat označení „geocaching“, které se skládá z předpony „geo–“, označující činnost spojenou se Zemí, a slova „cache“, znamenající skrýš.

Jistý webový vývojář společnosti Seattle, Jeremy Irish, narazil na webovou stránku Mika Teagua, prvního nálezce schránky ukryté Davem Ulmerem, když dělal průzkum GPS technologií. Myšlenka hledání pokladů pomocí nejnovější technologie ho nadchla natolik, že si pořídil vlastní GPS přístroj a začal hledat. Zážitky z lovu byly tak silné, že se rozhodl využít svých znalostí a vytvořil webové stránky geocaching.com, které měly usnadnit ostatním zájemcům o nový koníček zjistit seznam ukrytých skrýší. Tyto stránky začaly fungovat 2. září 2000.

Popularita této hry se zvyšovala, přibývalo skrýší i hledačů a Jeremy Irish již nestačil provádět správu webových stránek na svém domácím počítači. Proto se spojil se dvěma svými spolupracovníky, Eliasem Alvordem a Bryanem Rothem a na konci roku 2000 založili společnost „Groundspeak Inc.“. Ta provozuje stránky geocaching.com dodnes, v době, kdy se geocaching rozšířil takřka po celém světě a zapojilo se do něj přes 5 milionů lidí.

Výše popsaná historie je více méně známá a mnohokrát popsaná. Proč ji tady znovu uvádím? Protože její uvědomění si je nutné vzhledem k tématu dnešního článku — Jediný Správný Geocaching™.

Různé systémy

Server geocaching.com od Groundspeaku sdružuje určitě největší komunitu na světě, není však jediný. V některých zemích, např. v Rusku nebo v Polsku, se ujaly spíš lokální projekty a keší registrovaných v groundspeakovském systému je tam minimum. Stejně tak například jeden z velkých výrobců navigací Garmin spustil svůj vlastní systém.

V poslední době si u nás potenciál geocachingu uvědomily i některé agentury a jiné soukromé společnosti a začaly vytvářet na tomto konceptu založené komerční projekty. Ať už to je winecaching, kdy některá moravská vinařství uschovala poblíž svých sklípků schránky s žetony, které mohou nálezci vyměnit za ochutnávku vín, Moravskoslezský geocaching nebo z poslední doby projekt Poklady Českého lesa, které si kladou za cíl podporu turistického ruchu v těchto oblastech. V průběhu času prošumělo éterem také několik jednorázových akcí, kde bylo hledání ukrytých krabiček organizováno v rámci různých kampaní, např. volebních.

Podobné aktivity jsou však trvalým trnem v oku všem Pravověrným™, kteří vyznávají Jediný Správný Geocaching™ (rozuměj „ten od Groundspeaku“). Ti pak reagují různorodě v závislosti na výši svého intelektu a výši své naštvanosti.

Někteří informaci o projektu jenom zveřejní na fóru geocaching.cz a pak si s podobně smýšlejícími druhy popláčí nad tím, jaká je to nehoráznost. Ve svém rozhořčení pak akcentují veškeré, byť i drobné chyby a nedostatky, kterých se autoři projektu dopustili, a na nich dokládají své tvrzení, jak je to všechno fuj, fuj, špatné. Velmi oblíbenou činností je pak také domýšlení katastrofických scénářů, jaký neblahý vliv bude toto počínání mít na celý geocaching a možná že i nějaký ten ledovec kvůli tomu roztaje nad rámec globálního oteplování.

Jiní nesedí s rukama v klíně, jako například peterconnery, který nejen že založil vlákno s patetickým názvem „Pomozte zachránit Geocaching v Čechách!“, kde pranýřuje již zmiňovaný projekt „Poklady Českého lesa“, ale zároveň začal objíždět starosty jednotlivých obcí v regionu a přesvědčoval je, aby se k projektu nepřipojovali, čímž se pasoval do role komunitního Dona Quijota.

Já nepochybuji o tom, že to tito lidé „myslí upřímně“, podobně jako kdysi nejznámější strojvedoucí v ČR. Jedno přísloví také říká, že „psi štěkají a karavana jde dál“. Reakcemi a komentáři Pravověrných™ by bylo možno se pouze bavit, jenže se mezi nimi objevují i názory, které by se jen tak bez povšimnutí nechat neměly.

Komerčnost

Jednou z kritizovaných skutečností je komerčnost. Ta se projevuje především tím, že tyto keše slouží především k podpoře a propagaci komerčních projektů. Z toho důvodu také autoři keší obdrží za umístění a správu keší peníze.

Tento fakt působí na některé kačery jako červený hadr na býka. Nechápu tak úplně proč. Většinou poukazují na pravidlo Groundspeaku, že geokeše nelze používat pro navazování kontaktu za jakýmkoliv účelem a že komerční keše nejsou povoleny.

Zapomínají však na dvě podstatné věci: První je, že pokud keše nejsou publikovány v systému geocaching.com, nevztahují se na ně jakákoliv pravidla stanovená Groundspeakem. Za druhé, že ani toto pravidlo pro keše ve vlastním systému Groundspeak nestanovil, protože by byl takovým odpůrcem komerce. Naopak, je to zcela komerční společnost a tímto pravidlem si chrání svůj business. Nemůže přece jen tak trpět, aby si na jeho infrastruktuře za jeho peníze a využívajíc jeho know-how kdekdo provozoval výdělečnou činnost, ze které by Groundspeak neměl ani cent. Proto toto jinak poměrně striktní pravidlo obsahuje i bod 4.2.6, který říká, že ve velmi vzácných případech Groundspeak učiní výjimku a pokud někdo chce založit komerční keš, má ho nejprve kontaktovat a dohodnout se na konkrétních podmínkách.

To už však kritici komerčních keší buď nevědí, nebo si nepřipouští a dál dští síru na podobné počínání prohlašujíce, že keše vytvořené za peníze a pro peníze nemohou být nikdy tak kvalitní, jako ty vytvořené zdarma a z lásky ke geocachingu. Někteří jsou o pravdivosti svých slov opravdu přesvědčeni (a zde už se dostáváme do oblasti obecných polemik komerčnost versus nezávislost, které lze vypozorovat ve spoustě oblastí — film a umění vůbec, vývoj software), z jiných pak mluví spíše závist, že ty peníze získal někdo jiný a ne oni, což konečně naznačil autor keší projektu Moravskoslezský geocaching ve fóru.

Jediný Správný Geocaching™

A tady se dostáváme k hlavnímu tématu. Další z kritizovaných skutečností by se dala nazvat bojem za Jediný Správný Geocaching™. Mnoho jinak inteligentních kačerů má pocit, že Groundspeak má celosvětový patent na geocaching (resp. na hledání skrytých schránek pomocí GPS).

Pak nastává komická situace. Pokud vznikne nějaký projekt geocachingu mimo systém Groundspeaku, jedna skupina to kritizuje. Argumenty jsou v rozmanitém spektru od úsměvných („ví o tom vůbec Groundspeak?“) až po úsměvné („tyto projekty přivedou do geocachingu spoustu nových lidí, kteří nebudou dodržovat pravidla a budou ničit a vykrádat keše“). Pokud však vznikne nějaký takový projekt v systému Groundspeaku (např. již zmiňovaný Moravskoslezský geocaching), tak to kritizuje zase jiná skupina, která se ohání právě fuj, fuj, komerčností.

Jak je vidět, ať to uděláte tak, nebo tak, vždy narazíte na tuhý odpor, protože boříte některým lidem jejich představu Jediného Správného Geocachingu™, na který byli po léta zvyklí. Přinejmenším se dozvíte, že parazitujete na geocachingu, horší případy radši nebudu ani domýšlet.

Jak to tedy je

V předchozím odkazovaném příspěvku přímo reviewer použil pro konkurenční systém termín „parazitování na myšlence geocachingu“, v jiném příspěvku pak dr.vota vyjádřil přesvědčení, že „to není geocaching, když to není v systému geocaching.com“. Protože podobný názor není ojedinělý, už mi to začínalo vadit. Jak to tedy je? Má Groundspeak patent na pojmenování „geocaching“? Mýlí se tito, nebo já?

Nejprve jsem si prohlédnul údaje na stránkách geocahing.com  v přesvědčení, že pokud by pojem „geocaching“ byl nějak chráněn, bude to na nich uvedeno. Ale nenašel jsem žádný údaj ani o registrované ani o obchodní známce. Jediné, co jsem našel, je informace o použití loga a o registrované známce TravelBug®.

To mi však nestačilo a tak jsem podal oficiální dotaz na Groundspeak. Dotaz zněl, jestli je možné použít termíny „geocaching“ a „geocache“ pro vlastní projekty. Dostalo se mi této odpovědi:

Hello mh.mail,

The terms "geocahe" and "geocaching" are fair use and are not owned by any company. They are like the word "baseball."

We own "Geocaching.com" and other terms that can be found here: http://www.geocaching.com/about/logousage.aspx

Best wishes,

Christy

A je naprosto jasno. Označení „geocache“ a „geocaching“ jsou obecná slova podobně jako „baseball“ a nejsou vlastněna žádnou společností.

Z toho vyplývá, že dr.vota nemá pravdu a je to geocaching, i když není v systému geocaching.com. Geocaching se tedy nerovná Groundspeak a Groundspeak nemá patent na geocaching. Ani na toto pojmenování, ani na hru na hledání skrytých schránek pomocí GPS. Kdokoliv si tedy může založit jakýkoliv systém a říkat mu geocaching.

Je zřejmé, že nejvíce hráčů bude i nadále v groundspeakově systému geocaching.com. Je to dáno především historicky, kdy Groundspeak tento systém rozvíjí již více jak deset let, dále taky jistým konzervatismem kačerské komunity a taky výše zmiňovaným odporem vůči komerčním projektům. Ale všechny tyto důvody přebije nejspíš ten nejdůležitější a hlavní. Přechodem do nového systému by hráči přišli o všechny body, které za tu dobu nastřádali, a museli by začínat od začátku. A to se samozřejmě nikomu nechce.

Nicméně si musíme zvyknout na to, že budou vznikat i alternativní systémy, byť spíše regionálního charakteru, které budou mít svoje pravidla. Nevidím na tom nic špatného ani odsouzeníhodného.

Profily