Vox populi #1: Původní Myšlenka Geocachingu™

Spousta kačerů považuje fórum na geocaching.cz za žumpu a pro zachování svého duševního zdraví na něj nechodí. Já si ho pročítám rád. Ani ne tak proto, že bych ctil myšlenku Vox populi, vox dei, k té mám spoustu výhrad, ale spíš proto, že mě zajímá, jaké názory lidi mají. Některá témata se objevují stále dokola. Dnes bych se chtěl věnovat Původní Myšlence Geocachingu™.

Původní Myšlenka Geocachingu™ je takový zvláštní termín. Hodně lidí se jím ohání, ale málokdo ho vykládá správně. Nejčastější větou je něco na způsob: „Vždyť Původní Myšlenkou Geocachingu™ je přivést lidi na pěkné (zajímavé, ...) místo (do přírody, od počítače, ...), ...“ Místo posledních tří teček pak následuje výtka vůči něčemu, co podle autora výroku takto definované Původní Myšlence Geocachingu™ odporuje.

Je zajímavé sledovat, jak se tito lidé tváří, že vidí do hlav zakladatelů této hry. Místo toho do tohoto axiomatického tvrzení promítají svoje představy a svoje vlastní vidění geocachingu.

Tento výklad je ale hluboce zakořeněný, a to i u lidí, kteří jsou jinak naprosto v pohodě. O jednom nemá cenu polemizovat. Určitě většina kačerů má radši hezké keše na pěkném místě než filmovku někde pod okapem za popelnicí. Ale tady nejde o to, co má kdo radši, ale o onu Původní Myšlenku Geocachingu™.

Kdybychom předchozí pricnip shrnuli do jedné srozumitelné věty, pak bychom mohli napsat: Přiveď mě na hezké (zajímavé) místo. Jenže když se podívám na oficiální stránky www.geocaching.com, najdu tam tuto definici:

Geocaching is a real-world outdoor treasure hunting game. Players try to locate hidden containers, called geocaches, using GPS-enabled devices and then share their experiences online.

Volně přeloženo:

Geocaching je venkovní hra na hledání pokladů v reálném světě. Hráči se pokouší pomocí přístrojů s GPS nalézt skryté schránky zvané geokeše a podělit se online o své zkušenosti.

Opět shrnuto do jedné věty: Najdi schránku, kterou jsem schoval.

Na stránce s návodem se pak na otázku „Kde jsou geokeše umístěny?“ píše toto:

Geocaches can be found all over the world. It is common for geocachers to hide caches in locations that are important to them, reflecting a special interest or skill of the cache owner. These locations can be quite diverse. They may be at your local park, at the end of a long hike, underwater or on the side of a city street.

Znovu se pokusím o volný překlad:

Geokeše lze nalézt kdekoliv na světě. Geokešeři obyčejně schovávají keše na místech, která jsou pro ně důležitá, anebo odráží zvláštní zájem či dovednost jejich majitele. Tyto lokality mohou být velmi různorodé. Mohou se nacházet v místním parku, na konci dlouhé túry, pod vodou nebo na straně ulice města.

A tohle je, vážení, ona Původní Myšlenka Geocachingu™. Všimněte si, že se tam nepíše nic o místech hezkých nebo zajímavých, ale o místech důležitých pro ownery. Z tohoto pohledu Původní Myšlence Geocachingu™ neodporují ani tolik kritizované keše u škol a podobných objektů.

Dejme si obě klíčové věty vedle sebe:

Najdi schránku, kterou jsem schoval.

Přiveď mě na hezké (zajímavé) místo.

První věta má mnohem širší platnost a obsahuje v sobě i větu druhou. Jinými slovy: schránka může být na hezkém místě, ale nemusí.

Já tedy geocaching chápu již od začátku podle věty první. Pro mě je zábavou už samo hledání a následné nalezení skryté schránky. Hezké místo nebo schránka je jenom takovým bonusem navíc, třešničkou na dortu.

Jak psal už Jára Cimrman: Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je to jediné, co se proti tomu dá dělat. Ale je také potřeba mít na vědomí, že keše jsou tak různorodé, že si každý může vybírat podle svého. Ona se Původní Myšlenka Geocachingu™ beztak vytahuje v souvislosti s jinými, palčivějšími „problémy“, kde má podpořit pádnost argumentů. Ale o tom až někdy příště.

Profily