Ročník 2015 – výsledková listina

V sobotu 10. října 2015 se uskutečnil náš první event, který jsme nazvali „Pražská 25 – Najdi a vyfoť“. Nakonec se ho zúčastnilo 18 týmů, vesměs dvoučlenných, ale byly i výjimky: Benjo5 běhal sám a tým Ary_ s Pírinkou s sebou měl ještě Matýska, který však nemohl představovat nezaslouženou výhodu.

Nabízím vám výsledkovou listinu (klepnutím si zobrazíte plnou velikost):

Řádky představují týmy, sloupce pak jednotlivé fotografie, které bylo potřeba hledat.

Konečné pořadí

Pro konečné pořadí hrály hlavní roli body získané za správné odpovědi. První úspěšný tým na fotografii (FTF) získal 5 bodů, druhý úspěšný tým (STF) 4 body, třetí úspěšný tým (TTF) 3 body a všechny ostatní týmy 1 bod.

Na 1. místě se s počtem 40 bodů umístil tým č. 2 GeoVanil a SvenEckersberg, na 2. místě pak s 34 body tým č. 13 Broucicijovi a na 3. místě s 31 body tým č. 18 Quox. Tyto týmy obdržely za svůj výkon sladkou odměnu ve formě trochu luxusnější čokolády. A protože nejsme nelidové, cenu útěchy, balíček bonbónů, obdržel tým na posledním místě, což byli s 6 body Gresaci. I jim patří náš dík, protože někdo poslední být musí a rozhodně to není žádná ostuda.

Pořadí ostatních týmů se dozvíte v tabulce v sloupci Poř.

Týmové statistiky

Význam dalších sloupců ve výsledkové tabulce:

Správně

Počet fotografií, které tým správně určil (a odeslal v časovém limitu). Nejvíc správných fotografií mají na kontě tým č. 2 GeoVanil  a SvenEckersberg a tým č. 13 Broucicijovi. Na záda jim dýchal tým č. 18 Quox. Ne náhodou tyto týmy skončily na prvních třech místech v celkovém hodnocení. Nejméně se dařilo týmu č. 1 Ary_ a Pírinka s Matýskem, kterým se podařilo správně určit 5 fotografií.

Chyby

Počet chybně určených fotografií, které tým odeslal v časovém limitu. Nejvíc chybných odpovědí, celkem 3, poslaly týmy č. 1 Ary_ a Pírinka s Matýskem, č. 3 Casanova team a č. 16 Hrab a Gajdos46. Naopak žádnou chybu nepřipustily týmy č. 7 Pet4u a JanaEyr, č. 10 KaftankaJ a č. 14 malin.cz. Všechny ostatní týmy se dopustily aspoň jedné chyby, a to včetně těch vítězných.

Smol.

Tzv. „smolné procento“ – poměr chybně určených fotografií proti všem odeslaným. Určuje, jak moc se tým nechal nachytat a cestoval zbytečně na špatné místo. Největším smolařem se stal tým č. 1 Ary_ a Pírinka s Matýskem, kteří dosáhli smolných 38% (tj. více jak jedna třetina jejích odpovědí byla špatných). Hned za nimi pak skončily týmy č. 3 Casanova team, č. 12 Askarinka a Jakouback a č. 16 Hrab a Gajdos46, které dosáhly 33% (tj. celá jedna třetina jejích odpovědí byla špatná). 0% dosáhly pouze tři týmy, které neměly žádnou chybu, a ty jsem zmínil již v předchozím odstavci „Chyby“.

Body, Poř.

Součet získaných bodů a konečné pořadí. Podrobněji viz odstavec „Konečné pořadí“.

Statistiky fotografií

Zajímavé taky jsou statistiky jednotlivých fotografií, které můžete vidět ve čtyřech řádcích na konci tabulky.

Počet nálezů, Úspěšnost

Je to počet správných „nálezů“ fotografie – tj. počet správných odpovědí, které týmy odeslaly v časovém limitu. Jak je vidět, nejvíce nalezenou fotografií se stala č. 23 Socha rabiho Löwa na budově magistrátu na Mariánském náměstí se 14 nálezy, hned za ní pak se 13 nálezy č. 16 Café Tramvaj na Václavském náměstí, se 12 nálezy č. 7 Pán s deštníkem v ulici Odborů před Hotelem Mosaic a č. 19 Sousoší ve Františkánské zahradě.

Na druhém konci s 0 nálezy skončily fotografie č. 9 Kocourka, č. 11 Novomlýnská vodárna u Štefánikova mostu a č. 20 Divadelní vila na Štvanici. Kromě těchto tří všechny ostatní fotografie získaly aspoň jeden správný nález.

Úspěšnost je vyjádření předchozího údaje ve formě procent. Jedná se o poměr počtu nálezů ku celkovému počtu týmů (18).

Chybné, Špekovitost

Tento údaj představuje počet chybně zaslaných odpovědí dané fotografie. Převedení do procent představuje špekovitost, což znamená „jak moc se na této fotografii týmy nachytaly“ – vypočítá se jako poměr počtu chybných odpovědí ku všem odpovědím.

Nejvíc týmy potrápila fotografie č. 22 Limnigraf na Dvořákově nábřeží, kdy celých 7 týmů vyfotilo jiný limnigraf na Výtoni. Špekovitost tak dosáhla úrovně 54%.

Na druhém místě pak skončila fotografie č. 8 Výloha restaurace Výtopna na Václavském náměstí, kdy celých 6 týmů fotilo Království železnic na Smíchově. Špekovitost zde vyšplhala dokonce ještě výše, na 67%.

Některé týmy se ještě nachytaly na fotografiích č. 18 Sedící muž v Rytířské ulici před hotelem Modrá růže, č. 5 Pochod pod vysočanským nádražím, č. 16 Café Tramvaj na Václavském náměstí, č. 23 Socha rabiho Löwa na budově magistrátu na Mariánském náměstí, č. 6 Součást sochy sv. Václava na Václavském náměstí a č. 13 Ungelt.

Čtrnáct fotografií pak mělo pouze správné odpovědi, tj. špekovitost 0%. Tři fotografie, které nikdo nepoznal, nemají špekovitost uvedenu, protože nulou dělit stále ještě nelze.

Myslím, že výsledky prokázaly dobrý výběr fotografií. Pouze tři byly nad síly hráčů, a to ještě jednu z nich (č. 9 Kocourka) jeden tým poznal (č. 12 Askarinka a Jakouback), ale nevydal se tam. Každý tým správně poznal alespoň 5 fotografií, takže nikdo nezůstal s nulou na kontě.

Profily