Ročník 2015 – Pohled do zákulisí

Bez dobré informační centrály by nemohl event „Pražská 25 – Najdi a vyfoť“ proběhnout tak hladce, jak se nakonec stalo. Máte-li zájem, můžete nahlédnout trochu do zákulisí.

Jelikož se jednalo o naši první zkušenost s tímto typem eventu, netušili jsme absolutně, do čeho jdeme, co nás čeká a jaký bude průběh hry. Původně jsem očekával, že na začátku bude pár rychlých zpráv kvůli třem blízkým místům a pak budou zprávy chodit nárazově a mezitím budeme mít klid. Nakonec to dopadlo opačně. Na začátku byly rychlé zprávy, ale ty pak chodily průběžně po celé tři hodiny a pouze nárazově byl pár desítek vteřin klid.

Naštěstí jsme neponechali nic náhodě, takže jsme byli celkem dobře připraveni. Nutno však poznamenat, že se ukázalo, že původně stanovený limit 20 týmů byl odhadnut dobře – o moc víc bychom asi v této sestavě a s tímto vybavením nebyli schopni obsloužit, rozhodně ne bez problémů.

Informační centrum jsme zřídili v mojí kanceláři nedaleko. Zde jsme měli k dispozici vše, co jsme potřebovali – internet, rychlovarnou konvici a střechu nad hlavou. Naše technické vybavení čítalo dva notebooky, dva telefony s WhatsApp, tužku a papír. Na počítačích běžel WhatsApp v prohlížeči Google Chrome pomocí stránky https://web.whatsapp.com/, což nám poskytlo lepší komfort než displej a klávesnice telefonu.

Zatímco já jsem spolu s týmem Fanda199 byl na startovních souřadnicích eventu, v zázemí již byl připraven MegerSon, který začal zpracovávat první zprávy. A že přišly opravdu rychle: mezi 14:02 a 14:08 jich přišlo hned 7.

Jakmile jsme se vrátili ze startu do kanceláře, Eva z týmu Fanda199 zasedla ke druhému počítači a začala posílat z druhého čísla informace o FTF, STF a TTF. Spolupráce fungovala tak, že MegerSon zaznamenal do tabulky čas správné odpovědi a v případě, že se jednalo o xTF, oznámil to Evě, která poslala zprávu.

Mírnou komplikací, o které jsme však věděli předem, mohl být fakt, že WhatsApp uvádí u zpráv pouze hodinu a minutu přijetí. Nám by se velmi hodily i vteřiny. Na druhou stranu pomáhalo to, že informace o nepřečtených zprávách řadil podle jejich doručení, takže se nám vždy podařilo rozlišit pořadí a nemuselo dojít na uplatnění výjimky uvedené v pravidlech.

Pokud nastala vzácná chvilka a pár desítek vteřin nepřišla žádná zpráva, využila se ke křížové kontrole zaznamenaných a odeslaných zpráv.

Přes veškerou snahu se nám pár chybiček vloudilo. Jedna zásadní spočívala v tom, že jsme omylem zaměnili telefonní čísla u dvou týmů. Body jsme tak počítali správně, ale připisovali jsme je obráceně, na což se přišlo při vyhlašování, protože postiženým týmem byl Quox, který skončil správně na 3. místě, ale vyhlášen byl na 6. Ještěže se ozval. Další, tentokrát již opravdu drobnou chybou, bylo upření jednoho bodu Ary_ a Pírince, k čemuž došlo při přepisování údajů z papíru do počítače. Všem dotčeným se omlouváme za toto politováníhodné nedorozumění, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let.

A teď trochu statistických údajů: Za tři hodiny trvání eventu, od 14.00 do 17.00 nám přišlo 172 zpráv (ať už správných nebo špatných), což je jedna zpráva každou 1 minutu a 3 sekundy. Možná takhle napsáno se to zdá málo, ale realita vypadala trochu jinak. Tím spíš, že občas týmy uvedly špatné číslo fotografie, a protože jsme zpočátku tento údaj pouze bezmyšlenkovitě opisovali, vznikly nám chyby, které jsme pak museli opravovat. A pak nám nezbylo, než každou zaslanou fotografii kontrolovat podle zadání, abychom zapsali body do správné kolonky.

Mezitím Křečík1 spolu s mojí ženou vyrazily do Obchodního centra Černý most koupit v Lindtu čokolády pro vítěze.

Úderem 17. hodiny jsme pak započali s přepisováním údajů z papíru do počítače a s vyhodnocováním, kterému ještě musela předcházet důsledná kontrola. V 17.55 jsme vyráželi z kanceláře a byli jsme rádi, že zrovna jela tramvaj a mohli jsme se dvě stanice popovézt.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem těm, kteří mi s organizací pomáhali. Byli to už zmínění MegerSon, Fanda199, Křečík1 a naši drazí rodinní příslušníci. Každý měl svoji funkci a bez nich bychom to nebyli zvládli. Stejně tak bych chtěl poděkovat Kenpovi a Dobeschovi, kteří se podíleli na betatestu zadání, ale vlastní akce se nezúčastnili.

Myslím, že se nám naše nasazení vyplatilo a že akce byla až na drobnosti úspěšná.

Profily